Category:

Poetry

7월 05
옥상정원에서

옥상정원에서                           전재민 나 여기 왜 있나 가고 싶은 곳 갈 수 있다면 친구들 있는 그곳에 가련만 …

6월 25
록키산행중에 / 아그네스 호수

록키산행중에                전재민   바라만 보아야 하는 그마음이 애간장 다 녹여 온통 회색으로 만들어 놓았다 한들 바라 볼 수 조차 없는 …

6월 22
만남

                        만남                                            전재민   간밤에 긴시간을…